Curs Fotovotaice Bucuresti – Instalator pentru panouri sisteme fotovoltaice solare

Ocupația „Curs Fotovoltaice Bucuresti - Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician.

Acest curs este pentru cei care cauta: curs sisteme fotovoltaice, curs panouri fotovoltaice, curs instalator panouri fotovoltaice, curs montator panouri fotovoltaice, cursuri montaj panouri fotovoltaice, curs montaj panouri fotovoltaice, curs instalator panouri fotovoltaice bucuresti, curs montare panouri fotovoltaice, curs instalator panouri fotovoltaice pret, curs electrician panouri fotovoltaice, curs instalare panouri fotovoltaice, curs electrician fotovoltaice, curs panouri solare.


Informatii Curs Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare

 • Cursul se poate achita in rate
 • Durata curs: 1,5 luni
 • De 3 ori / sapt. Practica + teorie
 • Studii necesare: invatamant minim obligatoriu si diploma de electrician

 

 

Un domeniu in continua dezvoltare si expansiune, tehnologia fotovoltaica asigura costuri energetice minime si promoveaza responsabilitatea fata de mediul inconjurator.

Acest curs este recomandat pentru persoanele care au experienta in domeniul instalatiilor electrice si doresc sa isi extinda activitatea cu o meserie deosebit de cautata, precum si pentru cele care activeaza deja in domeniul tehnologiei fotovoltaice si doresc sa se specializeze in acest domeniu.


CURS DE CALIFICARE PROFESIONALA PENTRU
Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare Bucuresti

 

Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare - COD COR: 741103

Descrierea Cursului: Specializare

Durata Cursului: 144 ore (48 ore teorie/96 ore practica)

Competente dobandite:

 • Montarea şi utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
 • Montarea şi utilizarea maşinilor electrice
 • Utilizarea instalaţiilor de joasă tensiune
 • Întreţinerea maşinilor aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune
 • Realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune
 • Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice
 • Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi
 • Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă
 • Utilizarea liniilor electrice aeriene şi subterane
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
 • Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
 • Instalarea modulelor fotovoltaice
 • Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
 • Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Tematica: Montarea, instalarea, utilizarea, asigurarea mentenantei sistemelor fotovoltaice.

Dosar inscriere:

Copie xerox: Carte identitate, certificat de nastere, casatorie, diploma de studii,

Adeverinta de la medicul de familie cu specificatia: Apt curs calificare

COMPETENŢE DOBÂNDITE

 1. Organizarea locului de muncă
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 3. Aplicarea normelor de protecția mediului
 4. Asigurarea calității lucrarilor executate
 5. Întreținerea echipamentelor de lucru
 6. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
 7. Instalarea modulelor fotovoltaice
 8. Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
 9. Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
 10. Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

BENEFICII ŞI OPORTUNITĂŢI:

 • Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • Curs autorizat A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări),M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).
 • Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).
 • Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • Costul cursului include toate taxele aferente participării.

TIP CERTIFICAT OBŢINUT

Certificat de absolvire, având recunoaştere profesională cf. O.G. 129/2000, republicată. Certificatul se eliberează insotit de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.


INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE  BUCURESTI   

DESCRIERE

În ultimele decenii, tehnologiile fotovoltaice au înregistrat o crestere mare a pieței, tendință susținută și de politicile europene privind energia și schimbările climatice, precum și de legislațiile favorabile ale statelor membre UE. Conform prognozelor din industrie, pentru anul 2030 este prevazută o capacitate totală instalată de peste 600 GW, în statele membre UE.Nu în ultimul rând, lipsa forței calificate de muncă poate reprezenta o amenințare la adresa industriei PV. Pe de altă parte, există un mare potențial în ceea ce privește crearea de noi posturi pentru forța de muncă tehnică.Producătorii, dezvoltatorii și investitorii caută competențe certificate și posibilități de asigurare a calității în toate fazele de instalare a sistemelor fotovoltaice (proiectare, instalare și întreținere).

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare- cod COR 741103, este unul dintre cursurile care asigură implementarea și integrarea inteligentă a criteriului Clădire cu un consum de energie aproape zero(NZEB)și a surselor regenerabile de energie (SRE). 

Cursul de specializare Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare oferă participanților posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile si cunostințele cu privire la teoria de bază în domeniul solar și electric, cu privire la sisteme, componente, proiectare, instalare, punere în funcțiune și predarea unui sistem PV la scara mică, inclusiv depanare și întreținere.

Instalatorii de fotovoltaice au nevoie de aptitudini mecanice si electrice și trebuie să fie capabili să lucreze cu instrumente electrice, scule de mâna pentru construirea și fixarea echipamentului.

Cunostințele electrice și o înțelegere a matematicii de bază sunt esențiale, precum sunt și abilitățile de rezolvare a problemelor. Atenția la detalii este importantă, deoarece realizarea unei instalații necesită adesea citirea schemelor și a instrucțiunilor dar și abilități de lucu la înălțime.

Prima parte descrie cunostințele necesare pentru a înţelege teoria din spatele sistemelor PV, regulamentele aferente, cerințele de siguranţă, de instalare și testare. A doua parte se referă la abilitățile practice ce trebuie dobândite în vederea instalării și testării, activitate desfășurată în atelier special dotat cu echipamentele necesare.

CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunostinţele în domeniu, care au o Calificare minim nivel III in domeniul electric sau electromecanic sau Calificare nivel III profil tehnic si pregatire in domeniul electric, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.